Ολοκληρωμένες υπηρεσίες λογιστικής & φοροτεχνικών

Αναλαμβάνουμε την φοροτεχνική σας υποστήριξη. Παρέχουμε άρτιες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα και εταιρίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΚΑΤΩ
γράφημα

Λογιστικό Γραφείο
Κατερίνα Α. Ρουσιάνου

Η Κατερίνα Ρουσιάνου είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) με ειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Δραστηριοποιείται στο προσωπικό της γραφείο στους κλάδους των Λογιστικών-Φορολογικών Υπηρεσιών καθώς και στη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και υποστήριξη σε ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα-επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα-επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους.

Υπηρεσίες πρός επιχειρήσεις περισσότερα

Ενάρξεις-μετατροπές-διακοπές εταιρειών

Ενημέρωση και τήρηση των λογιστικών απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών μισθοδοσίας

Σύνταξη και υποβολή όλων των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία φορολογικών δηλώσεων (Φόρου Εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ Φόρος διαμονής κ.λ.π.)

Ρύθμιση οφειλών

Δηλωσεις ακινήτων

Υπηρεσίες πρός ιδιώτες περισσότερα

Σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων αρχικών και συμπληρωματικών/τροποποιητικών

Σύνταξη Δήλωσης στοιχείων ακινήτων(Ε9)

Σύνταξη και κατάθεση μισθωτηρίων συμβολαίων στην ΑΑΔΕ

Ρύθμιση οφειλών στο δημόσιο και στους ασφαλιστικούς φορείς

Έκδοση πιστοποιητικών μεταβίβασης ακινήτων ΈΝΦΙΑ

Αίτηση Επιδοματος θέρμανσης και Α21

Σύνταξη και αποστολή μέσω διαδικτύου του εντύπου "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Υπηρεσίες κατοίκων εξωτερικού περισσότερα

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας

Ολοκληρωμένη υποστήριξη και διαικπεραίωση των λογιστικών και φορολογικών τους υποχρεώσεων προς την Ελληνική φορολογική αρχή

Συμβουλευτική επιχειρήσεων περισσότερα

Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης

Καθοδήγηση για μείωση των φόρων που προκύπτουν

Συμβουλες για μείωση του επιχειρησιακού κόστους

Συμβουλές σε θέματα τιμολογιακής πολιτικής

Εμπιστευτείτε μας για τις λογιστικές σας ανάγκες


Χρόνια εμπειρίας στο χώρο εικονίδιο
10
Χρόνια εμπειρίας στο χώρο
Ιδιώτες εικονίδιο
1.510
Ιδιώτες
Επιχειρήσεις εικονίδιο
125
Επιχειρήσεις